Author Archives: Mari Nevalainen

Johdatus Google Ads -termeihin

Google Ads, aiemmin tunnettu nimellä Google AdWords, on yksi maailman suosituimmista ja tehokkaimmista digitaalisen mainonnan alustoista. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa kohdeyleisönsä tarkasti ja mitata kampanjoidensa tehokkuutta reaaliajassa. Jotta mainoskampanjat onnistuvat ja tuottavat toivottuja tuloksia, on tärkeää ymmärtää Google Ads -järjestelmän keskeiset termit ja käsitteet. Tutustutaan yhdessä Google Adsin tärkeimpiin termeihin!

Google Ads-termit.

Keskeiset Google Ads-termien määritelmät

 • Avainsanat (Keywords) ovat sanoja tai lauseita, joita mainostajat valitsevat kohdistamaan mainoksensa niihin hakuihin, joita potentiaaliset asiakkaat tekevät Googlessa (Google Ads-ohjeet). Oikeiden avainsanojen valinta on tärkeässä osassa mainonnan onnistumiselle, sillä ne määrittelevät, milloin ja missä mainoksesi näkyvät. Esimerkiksi kenkäkauppias saattaa käyttää avainsanoja kuten ”miesten lenkkarit” tai ”naisten talvikengät” tavoittaakseen asiakkaat, jotka etsivät kyseisiä tuotteita.
 • Hakusanamainonta (Search Advertising) viittaa mainoksiin, jotka näkyvät hakutulosten ylä- tai alapuolella, kun käyttäjät tekevät hakuja Google-haussa. Nämä mainokset perustuvat avainsanoihin ja niillä pyritään tavoittamaan käyttäjät, jotka etsivät tietoa, tuotteita tai palveluita. Hakusanamainonta on tehokas tapa tavoittaa aktiiviset ostoaikeissa olevat käyttäjät, koska mainokset näkyvät juuri silloin, kun käyttäjät hakevat tietoa tietyistä tuotteista tai palveluista.
 • Klikkauskohtainen hinnoittelu (CPC – Cost Per Click) tarkoittaa mallia, jossa mainostaja maksaa jokaisesta mainoksen klikkauksesta. CPC-hinnoittelumalli on yleinen hakusanamainonnassa, sillä se varmistaa, että mainostajat maksavat vain, kun joku on kiinnostunut heidän mainoksestaan ja klikkaa sitä. Esimerkiksi, jos kenkäkauppias asettaa maksimihinnaksi 1 euron per klikkaus ja mainosta klikataan 100 kertaa, mainostaja maksaa yhteensä 100 euroa.
 • Näyttökerrat (Impressions) mittaavat, kuinka monta kertaa mainoksesi on näytetty käyttäjille. Tämä luku antaa käsityksen mainoksen näkyvyydestä, mutta ei kerro, kuinka monta kertaa sitä on klikattu tai miten käyttäjät ovat siihen reagoineet. Näyttökerrat ovat hyödyllinen mittari arvioitaessa mainoksen saavuttavuutta ja brändin tunnettuuden lisäämistä.
 • Klikkausprosentti (CTR – Click-Through Rate) lasketaan jakamalla mainoksen klikkauksien määrä mainoksen näyttökertojen määrällä. CTR on tärkeä mittari, koska se kertoo, kuinka houkutteleva mainoksesi on käyttäjille, jotka näkevät sen. Korkea CTR tarkoittaa, että mainoksesi herättää kiinnostusta ja saa käyttäjät toimimaan. Esimerkiksi, jos mainostasi näytetään 1000 kertaa ja sitä klikataan 50 kertaa, CTR on 5 %.
 • Konversio (Conversion) tapahtuu, kun käyttäjä suorittaa jonkin tavoitellun toiminnon mainoksen klikkaamisen jälkeen, kuten ostoksen tekemisen, yhteydenottolomakkeen täyttämisen tai uutiskirjeen tilaamisen. Konversiot ovat keskeinen mittari mainonnan tehokkuuden arvioinnissa. Esimerkiksi kenkäkauppiaan tavoitteena voi olla saada käyttäjät ostamaan kenkiä, jolloin jokainen ostotapahtuma on konversio.
 • Konversiohinta (CPA – Cost Per Acquisition) mittaa, kuinka paljon mainostaja maksaa yhden konversion saavuttamisesta. CPA auttaa mainostajia ymmärtämään mainonnan kustannustehokkuutta ja optimoi kampanjoita siten, että ne tuottavat mahdollisimman paljon konversioita mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Jos kenkäkauppiaan CPA on 10 euroa ja hän saa 10 konversiota, hänen kokonaiskustannuksensa on 100 euroa.
 • Laatuspisteet (Quality Score) ovat Google Ads -järjestelmän antama arvio mainoksen laadusta ja relevanssista suhteessa valittuihin avainsanoihin ja mainospaikkoihin. Laatuspisteisiin vaikuttavat muun muassa mainoksen CTR, laskeutumissivun kokemus ja mainostekstin relevanssi. Korkeat laatupisteet voivat johtaa alhaisempiin klikkaushintoihin ja parempiin mainospaikkoihin, sillä Google palkitsee mainoksia, jotka tarjoavat käyttäjille hyvän kokemuksen.
 • Laskeutumissivu (Landing Page) on se verkkosivu, jolle käyttäjä ohjataan klikatessaan mainosta. Laskeutumissivun laatu ja relevanssi ovat tärkeitä, sillä ne vaikuttavat suoraan mainoksen laatuspisteisiin ja konversioiden määrään. (Google Ads-ohjeet.) Hyvä laskeutumissivu on selkeä, helposti navigoitava ja sisältää relevanttia tietoa tai toimintakehotteita. Esimerkiksi kenkäkauppiaan laskeutumissivulla voisi olla selkeät tiedot tarjolla olevista kengistä, asiakkaiden arvostelut ja helppo ostoprosessi.
 • Display-mainonta (Display Advertising) tarkoittaa visuaalisten mainosten (kuten bannerimainosten) näyttämistä Google Display -verkostossa, joka kattaa miljoonia verkkosivustoja ja sovelluksia. Näitä mainoksia käytetään usein brändin tunnettuuden lisäämiseen ja uudelleenmarkkinointiin (remarketing). Display-mainonta mahdollistaa mainostajien tavoittaa käyttäjiä eri puolilla internetiä visuaalisesti houkuttelevilla mainoksilla.
 • Uudelleenmarkkinointi (Remarketing) on strategia, jossa mainostajat kohdistavat mainoksiaan käyttäjille, jotka ovat jo käyneet heidän verkkosivustollaan tai käyttäneet heidän sovellustaan. Tämä auttaa yrityksiä pitämään yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin ja rohkaisemaan heitä palaamaan ja suorittamaan halutun toiminnon, kuten ostoksen. Esimerkiksi kenkäkauppias voi näyttää mainoksia käyttäjille, jotka ovat katselleet tiettyjä kenkiä, mutta eivät ole vielä ostaneet niitä.
 • Kampanja (Campaign) on Google Ads -tilin perusyksikkö, joka sisältää yhden tai useamman mainosryhmän (Ad Group). Jokaisella kampanjalla on oma budjetti ja asetukset, kuten sijainnin ja kielten kohdistus. Kampanjan avulla mainostajat voivat hallita ja järjestää mainoksiaan tehokkaasti. Esimerkiksi kenkäkauppias voi luoda erillisiä kampanjoita eri tuotelinjoille, kuten miesten kengille ja naisten kengille.
 • Mainosryhmä (Ad Group) sisältää yhden tai useamman mainoksen, jotka jakavat yhteiset avainsanat ja tarjoukset. Mainosryhmät auttavat järjestämään ja kohdentamaan mainoksia tarkemmin. (Google Ads-ohjeet.) Hyvin organisoidut mainosryhmät voivat parantaa kampanjan tehokkuutta ja relevanssia. Esimerkiksi kenkäkauppiaan miesten kenkien kampanjassa voi olla eri mainosryhmiä lenkkareille, saappaille ja sandaaleille.

Google Ads- termien tuntemisen hyöty

Google Ads -termien tunteminen on tärkeää useista syistä, jotka vaikuttavat sekä mainoskampanjoiden tehokkuuteen että yrityksen markkinointistrategian kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Tässä muutamia keskeisiä syitä, miksi näiden termien tunteminen on olennaista:

 • Parempi kampanjoiden hallinta ja optimointi: Kun tunnet Google Ads -terminologian, pystyt paremmin ymmärtämään, miten kampanjasi toimivat ja miten niitä voidaan optimoida. Esimerkiksi tietämällä, mitä Ad Rank ja Quality Score tarkoittavat, voit keskittyä parantamaan mainostesi laatua ja relevanssia, mikä voi johtaa parempiin sijoituksiin ja alhaisempiin kustannuksiin.
 • Tehokas budjetin hallinta: Termi kuten CPC (Cost Per Click) auttavaa sinua ymmärtämään, miten budjettisi jakautuu ja miten voit hallita kustannuksia tehokkaammin. Tämä on erityisen tärkeää, jos sinulla on rajallinen mainosbudjetti ja haluat maksimoida sen tuoton.
 • Tarkempi kohdentaminen: Tietämällä, miten avainsanat (Keywords) ja uudelleenmarkkinointi (remarketing) toimivat, voit kohdentaa mainoksesi tarkemmin potentiaalisille asiakkaille. Tämä parantaa mainoskampanjasi tehokkuutta ja lisää mahdollisuuksia saada enemmän konversioita.
 • Parempi raportointi ja analytiikka: Tuntemalla termit kuten CTR (Click-Through Rate) ja Conversion Rate, voit seurata ja analysoida kampanjoidesi suorituskykyä tarkemmin. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mitkä strategiat toimivat parhaiten ja missä on parantamisen varaa.
 • Kilpailuedun saavuttaminen: Syvällinen ymmärrys Google Ads -termistöstä antaa sinulle kilpailuedun. Voit tehdä tietoisempia päätöksiä ja reagoida markkinamuutoksiin nopeammin ja tehokkaammin kuin kilpailijat, jotka eivät ole yhtä perehtyneitä.
 • Parempi viestintä tiimin ja asiakkaiden kanssa: Jos työskentelet markkinointitiimissä tai asiakasprojekteissa, Google Ads -termien tunteminen parantaa viestintää ja yhteistyötä. Voit selittää strategioita ja tuloksia selkeästi ja perustellusti, mikä lisää luottamusta ja ymmärrystä kaikkien osapuolten kesken.

Yhteenveto

Google Ads -järjestelmän ymmärtäminen ja tehokas käyttö vaatii perusteellista perehtymistä useisiin keskeisiin termeihin ja käsitteisiin. Avainsanoista konversioihin ja laatupisteistä laskeutumissivuihin, jokaisella termillä on oma tärkeä roolinsa mainonnan menestyksen kannalta. Yritykset, jotka investoivat aikaa ja resursseja näiden käsitteiden oppimiseen ja hyödyntämiseen, voivat saavuttaa huomattavia tuloksia digitaalisessa markkinoinnissa ja kasvattaa liiketoimintaansa tehokkaasti. Hyvin suunniteltu ja optimoitu Google Ads -kampanja voi tuoda yritykselle uusia asiakkaita, parantaa brändin näkyvyyttä ja lisätä myyntiä.

Haluatko saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset Google-mainonnalla? Ota meihin yhteyttä ja tutustu tarjoamiimme palveluihin!