Näin parannat sivustosi näkyvyyttä hakukoneoptimoinnilla

Hakukoneoptimointi on kaikista tehokkain tapaa tavoittaa yleisö ja parantaa yrityksen näkyvyyttä. Hakukoneoptimoinnin avulla tuloksia, se on tärkeä osa verkkosivuston menestystä ja näkyvyyttä verkossa. Suurin osa ihmisistä hakee uudesta tuotteesta tai palvelusta tietoa Googlesta ja siksi on tärkeä, että sivusto on hakukoneoptimoitu, jotta se nousee korkeammalle hakutuloksissa ja houkuttelee enemmän kävijöitä sivustolle.

Hakukoneoptimoinnin perusteet ovat hyvin olennainen osa jokaisen verkkosivuston omistajan tai ylläpitäjän työtä. Hyvä näkyvyys hakukoneissa on avain menestymiseen digimarkkinoinnilla ja siksi siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Hakukoneoptimointi ei itsessään maksa mitään, mutta siinä voi halutessaan käyttää maksettua mainontaa. Yksi yleisimmistä maksetun mainonnan muodoista on hakukonemainonta, jossa yritys tarjoaa avainsanoihin perustuvia mainoksia hakutulosten ylä- tai alapuolella. Maksetun mainonnan etuna on sen nopea vaikutus ja mahdollisuus tavoittaa suuri määrä potentiaalisia asiakkaita lyhyessä ajassa.

Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa lukijoille kattava yleiskuva hakukoneoptimoinnin perusteista sekä tarjota vinkkejä siihen, miten parantaa sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa.

Lue täältä kuinka suuri merkitys toimialatutkimuksella on hakukoneoptimointiin.

Mikä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization) tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä ja strategioita, joilla pyritään parantamaan ja kasvattamaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneiden luonnollisissa eli orgaanisissa hakutuloksissa. Kun käyttäjät tekevät hakuja esimerkiksi Googleen, Bingiin tai Yahoon, hakukoneet arvioivat satojen tai jopa tuhansien kriteerien perusteella, mitkä sivustot vastaavat parhaiten käyttäjän tekemää hakua. 

Hakukoneoptimoinnin avulla pyritään vaikuttamaan näihin kriteereihin siten, että sivusto nousee korkeammalle hakutuloksissa ja saa enemmän näkyvyyttä. Tämä puolestaan lisää mahdollisuuksia saada enemmän liikennettä ja potentiaalisia asiakkaita omalle sivustolle. On tärkeä saada hakukoneoptimoinnilla sivustosi nousemaan Googlessa ensimmäiselle sivulle, jotta ihmiset löytävät sivuston. Jos sivustoa ei löydy ensimmäisten hakutulosten joukossa, sen riski jäädä löytämättä on todella suuri, sillä Googlen ensimmäinen sivu kerää jopa 90% kaikista avainsanan hauista. Entä kuinka pitää käyttäjät sivustolla pidempään? Lue lisää:

Käyttäjien pitäminen sivustolla pidempään sekä hakukoneoptimoinnin merkitys.

Hakukoneoptimoinnin aloittaminen tapahtuu nykytila-analyysillä. Tämä onnistuu avainsana-analyysillä, joka kertoo sivustosi nykyisten avainsanojen sijoituksen hakukoneissa sekä kilpailija-analyysillä, joka kertoo, miten oma sivusto näkyy kilpailijoihin verrattuna. Seuraavaksi valitaan tuotteet tai palvelut ja tehdään niiden sivuille tekninen sekä sisällöllinen optimointi, jotta voidaan nousta hakutuloksissa korkeammalle. Lue lisää avainsanojen etsimisestä:

Kuinka etsiä tehokkaat avainsanat hakukoneoptimointiin?

Viimeisenä vuorossa on tulosten seuranta: analysoi tulokset ja katso miten tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet hakukonenäkyvyyteen. Tämän jälkeen toista prosessi uudelleen, muokkaa sisältöjä ja optimoi seuraavia avainsanoja. Hakukoneoptimointi on jatkuvaa prosessi, jota tulee muistaa tehdä säännöllisesti, jotta pysytään hakutuloksissa korkealla.

Avainsanojen valinta ja käyttö

Yksi keskeisimmistä perusteista on avainsanojen valinta ja käyttö. Avainsanat ovat niitä termejä tai lauseita, joita käyttäjät kirjoittavat hakukenttään etsiessään tietoa tai tuotteita verkosta. On tärkeää tunnistaa ne avainsanat, jotka liittyvät omaan liiketoimintaan, sivustoon ja sen tarjoamaan sisältöön, ja optimoida sivusto siten, että nämä avainsanat esiintyvät luontevasti ja strategisesti eri osissa sivua. Tilaa ilmainen avainsanatutkimus täältä.

Avainsanat ovat keskeinen osa hakukoneoptimointia, sillä ne auttavat hakukoneita ymmärtämään, millaiselle sisällölle sivusto on relevantti. Avainsanojen valinnassa kannattaa ottaa huomioon sekä suosituimmat hakutermit että myös hieman tarkemmat ja spesifimmät avainsanat, jotka voivat houkutella kohdennetumpaa liikennettä. On tärkeää tehdä perusteellista avainsanatutkimusta ja selvittää, mitkä termit liittyvät omaan alaan tai tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin. Avainsanatutkimuksessa selvitetään yritykselle tärkeimmät avainsanat joiden avulla sisältöä lähdetään kehittämään.

Lue lisää avainsanojen käytöstä täältä.

Sisällön optimointi

Sisällön optimointi hakukoneita varten on avainasemassa menestyksen saavuttamiseksi digitaalisessa markkinoinnissa. Hakukoneet arvioivat sivuston sisältöä ja sen relevanssia käyttäjän tekemään hakuun nähden. Sisällön tulisi olla laadukasta, informatiivista ja vastata käyttäjien tarpeisiin. Sivuston tulee latautua nopeasti sekä olla mobiiliystävällinen. Avainsanojen lisäksi sisältöön kannattaa sisällyttää muita merkittäviä termejä ja synonyymeja, jotka liittyvät aiheeseen. On myös tärkeää huolehtia siitä, että sivustolla on riittävästi tekstisisältöä, jotta hakukoneet voivat indeksoida sivut asianmukaisesti.

Hakukoneoptimointi SEO

Linkkien merkitys hakukoneoptimoinnissa

Linkit ovat erittäin tärkeä sekä olennainen osa hakukoneoptimointia ja ne vaikuttavat suoraan sivuston näkyvyyteen hakutuloksissa. Hakukoneet arvioivat linkkejä sivustojen välillä ja käyttävät niitä yhtenä mittarina sivuston luotettavuuden ja relevanssin arvioinnissa. Linkityksissä on hyvä olla sivustoa kuvaavia avainsanoja, jotta ne ovat aiheeseen sopivia. On hyvä muistaa, että liika linkkien määrä tekee sivusta epäluotettavan oloisen ja esimerkiksi 100 linkkiä sivustolla on liikaa.

On olemassa sisäisiä sekä ulkoisia linkkejä ja nämä molemmat ovat todella tärkeässä osassa hakukoneoptimointia. Yhdessä näiden molempien linkitysten hyödyntäminen auttaa menestymään hakukonetuloksissa. Laadukkailla linkeillä voi saavuttaa erinomaista näkyvyyttä sekä se on ilmaista ja helppoa.

Sisäinen linkitys tarkoittaa sitä kuinka linkkiä klikkaamalla päästään siirtymään oman sivuston sisällä sivulta toiselle. Sisäiset linkitykset auttavat hakukonetta sivuston sisällön ja rakenteen ymmärtämisessä sekä helpottavat käyttäjää navigoimaan sivustolla. On tärkeää sisällyttää sisäisiä linkkejä omassa sivustossa, niin valikkoon kuin sisältöihin, jotta saadaan mahdollisimman paljon hakukonenäkyvyyttä sekä käyttäjät voivat helposti navigoida eri osiin sekä löytää haluamansa tiedot. Näin saadaan käyttäjät pysymään sivustolla pidempään, kun käyttäjä pystyy navigoimaan sivuston sisällä. Linkkien määrä, laatu sekä klikkausmäärä vaikuttavat siihen kuinka paljon sivusto saa näkyvyyttä. 

Ulkoiset linkit ovat linkkejä jotka johtavat jollekin toiselle verkkosivulle. Ulkoinen linkitys on erittäin tehokas tapa parantaa verkkosivuston näkyvyyttä sekä houkutella kävijöitä sivustolle. Laadukkaat ja luotettavat ulkoiset linkit vahvistavat sivuston asemaa hakutuloksissa, kun taas huonolaatuiset tai epäluotettavat linkit saattavat vahingoittaa sijoitusta. Hakukoneet pitävät ulkoisia linkkejä arvokkaina sekä luotettavina ja siksi niiden laadukkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Seuranta ja analysointi

Hakukoneoptimoinnissa on tärkeä asettaa tavoitteet, joita systemaattisesti lähdetään saavuttamaan. Kun tavoitteet ovat kunnossa ja niitä seurataan, on helpompi päästä haluttuun tulokseen. Hakukoneoptimoinnista ei kannata odottaa tuloksia heti seuraavana päivänä vaan tulosten saaminen vie useamman kuukauden, joskus jopa noin 3-12 kuukautta. Tulosten saamiseen vaikuttaa hyvin paljon se, kuinka paljon kyseisellä alalla on kilpailua sekä verkkosivustosi nykytilanne.

Google analyticsillä tuloksia.

On olennaista mitata optimoinnin vaikutuksia. Hakukoneoptimoinnin mittareiden avulla voidaan arvioida sivuston suorituskykyä, kävijämääriä sekä konversioita. Yksi keskeisimmistä mittareista on orgaaninen hakuliikenne. Tämä kertoo kuinka paljon liikennettä verkkosivusto saa hakukoneiden kautta ilman maksettua mainontaa. Orgaaninen hakuliikenne antaa ymmärrystä siitä, kuinka hyvin sivusto pärjää hakutuloksissa ja kuinka paljon potentiaalisia asiakkaita se houkuttelee. 

Toinen tärkeä mittari on konversioprosentti. Tämä mittari kertoo kuinka suuri osa verkkosivuston kävijöistä suorittaa halutun toimenpiteen, kuten ostoksen tai lomakkeen täyttämisen. Konversioprosentti auttaa arvioimaan sivuston tehokkuutta muuttamaan vierailijoita asiakkaiksi ja mittaamaan markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuutta. 

Kolmas tärkeä mittari on poistumisprosentti. Tämä kertoo kuinka suuri osa kävijöistä poistuu sivustolta välittömästi sen avattuaan, ilman että he tekevät mitään toimenpiteitä. Korkea poistumisprosentti voi viitata siihen, että sivusto ei tarjoa käyttäjilleen relevanttia tai kiinnostavaa sisältöä.  

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessii joka vaatii seuraamista, kehittämistä ja optimointia. Säännöllinen seuranta ja optimointi parantaa sivuston näkyvyyttä hakukonetuloksissa sekä auttaa kävijöitä löytämään sivustolle. 

Täältä pääset lukemaan hakukoneoptimoinnin tärkeydestä.

  1. Hakukone algoritmit päivittyvät säännöllisesti

Hakukoneoptimointi vaatii jatkuvaa työtä ja seurantaa, sillä hakukoneiden algoritmit muuttuvat jatkuvasti. Seuraa esimerkiksi Googlen viestintää aiheesta tai alaa käsitteleviä artikkeleita ja tutkimuksia muutoksista.

  1. Kilpailu on kovaa

Seuraa ja päivitä omaa strategiaa jatkuvasti, jotta pysyt kilpailussa mukana. Päivitä avainsana-analyysi ja kilpailija-analyysi säännöllisesti.

  1. Käyttäjien tarpeet muuttuvat

Tarjoa ajankohtaista ja kiinnostavaa tietoa käyttäjille, jotta saat käyttäjät sitoutumaan.

  1. Teknologia muuttuu

Huolehdi verkkoteknologiasta kuten sivuston nopeudesta, jotta käytettävyys on helppoa ja asiakkaasi käyttökokemus on sujuvaa.

  1. Linkkien hallinta

Hanki uusia linkkejä sekä optimoi sivustoa.

  1. Seuranta ja analysointi

Seuraa, analysoi ja tee muutoksia tulosten mukaan, jotta pysyt hakutuloksissa korkealla.

  1. Ajankohtainen sisältö

Päivitä sivua, jotta voit tarjota uusimmat trendit sekä ajankohtaiset asiat kävijöille.

  1. Kohderyhmän muutokset

Päivitä SEO kohderyhmän muuttuessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *