Tag Archives: markkinointi

Uutiskirje: Enemmän kuin vain markkinointiväline

Referenssitarinat

Digitaalisen markkinoinnin uutiskirjeet ovat tärkeitä työkaluja yrityksille ja brändeille, jotka haluavat pitää yhteyttä asiakkaisiinsa ja potentiaalisiin asiakkaisiin. Ne tarjoavat mahdollisuuden välittää ajankohtaista tietoa, tarjouksia, uutisia ja muita kiinnostavia sisältöjä suoraan sähköpostilaatikkoon. Miksi uutiskirje on tärkeä työkalu, otetaan tässä artikkelissa selvää.

Yksi tärkeimmistä syistä käyttää digitaalisen markkinoinnin uutiskirjeitä on niiden tehokkuus. Sähköpostitse lähetetyt viestit saavuttavat vastaanottajansa nopeasti ja suoraan heidän henkilökohtaiseen sähköpostilaatikkoon. Tämä mahdollistaa viestien personoinnin ja kohdentamisen, mikä parantaa merkittävästi niiden vaikuttavuutta.

Uutiskirjeet myös auttavat rakentamaan vahvempaa suhdetta asiakkaisiin. Säännöllinen viestintä luo luottamusta ja sitouttaa asiakasta brändiin tai yritykseen. Uutiskirjeissä voi jakaa hyödyllisiä vinkkejä, neuvoja tai inspiraatiota, mikä lisää niiden arvoa vastaanottajalle.

Parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää digitaalisen markkinoinnin uutiskirjeitä on panostaa laadukkaaseen sisältöön. Viestien tulisi olla kiinnostavia, hyödyllisiä ja relevantteja vastaanottajille. Sisällön tulee myös olla visuaalisesti houkuttelevaa ja helppolukuista.

Lisäksi on tärkeää seurata uutiskirjeiden suorituskykyä ja reagoida saatuun dataan. Analytiikan avulla voidaan mitata avaus- ja klikkausprosentteja sekä seurata kampanjoiden tehokkuutta. Näiden tietojen perusteella voi tehdä tarvittavia muutoksia ja parannuksia viestintään.

Uutiskirjeitä kannattaa myös personoida vastaanottajan mukaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi nimen käyttämistä viesteissä tai tarjoamalla räätälöityjä tarjouksia tai sisältöjä sen perusteella, millaisia aiempia toimintoja vastaanottaja on tehnyt verkkosivustolla tai sähköpostissa.

Digitaalisen markkinoinnin uutiskirjeet ovat erinomainen tapa pitää yhteyttä asiakkaisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin sekä lisätä brändin tunnettuutta ja sitoutumista. Panostamalla laadukkaaseen sisältöön, personointiin sekä analytiikkaan ja sen työkaluihin, voit hyödyntää niitä parhaalla mahdollisella tavalla ja saavuttaa haluamasi tulokset.

Kuinka teet uutiskirjeestä odotetun vieraan sähköpostissa

Uutiskirje sähköpostissa

Uutiskirjeen tehokkuus ei rajoitu pelkästään sen sisältöön vaan myös siihen, kuinka odotettu ja tervetullut se on vastaanottajan postilaatikossa. Odotetun vieraan aseman saavuttaminen vaatii suunnittelua ja jatkuvaa kehittämistä.

On tärkeää tarjota arvoa vastaanottajille. Uutiskirjeen sisällön tulee olla relevanttia, hyödyllistä ja kiinnostavaa kohdeyleisölle. Tämä voi sisältää alan uutisia, hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita, eksklusiivisia tarjouksia tai muita etuja.

Henkilökohtaisuus ja räätälöinti ovat avainasemassa. Kun viesti tuntuu kohdennetulta ja henkilökohtaiselta, se herättää suurempaa kiinnostusta vastaanottajissa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi personoitua tervehdystä, sisällön räätälöintiä vastaanottajan kiinnostuksen kohteiden mukaan tai kohdennettuja alennuksia.

Säännöllisyys ja luotettavuus luovat odotetun vierailijan maineen. Pidä kiinni lupauksista ja lähetysaikataulusta, jotta vastaanottajat oppivat odottamaan uutiskirjettäsi ja avaavat sen innolla. Lukijoilla on myös oltava valinnanvaraa, eli lopettaa halutessaan kirjeiden lähettämisen.

Kannusta vuorovaikutukseen ja palautteeseen. Aktiivinen ja osallistuva yhteisö luo vahvempia siteitä brändin ja asiakkaiden välille. Kannusta lukijoita vastaamaan, jakamaan mielipiteitään ja osallistumaan keskusteluihin.

Yhteenvetona, odotetun vieraan aseman saavuttaminen postilaatikossa vaatii jatkuvaa panostusta tarjoamalla arvoa, henkilökohtaista lähestymistapaa, luotettavuutta ja vuorovaikutusta. Tämän avulla uutiskirjeestäsi voi tulla odotettu ja tervetullut vieras jokaisessa vastaanottajan postilaatikossa. Hyvä uutiskirje on aina asiakaslähtöinen.

Uutiskirjeiden merkitys yrityksille: Tehokas työkalu asiakassuhteiden vahvistamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen

Hyvä uutiskirje on nykypäivänä erittäin tärkeä työkalu yrityksille, kun pyritään vahvistamaan asiakassuhteita ja kasvattamaan liiketoimintaa. Uutiskirjeiden avulla yritys voi pitää asiakkaansa ajan tasalla uusimmista tuotteista, palveluista, tarjouksista ja tapahtumista.

Yksi uutiskirjeiden merkittävä etu on niiden personointi mahdollisuus. Yritys voi räätälöidä viestit vastaamaan kunkin asiakkaan tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tämä luo henkilökohtaisen yhteyden asiakkaiden kanssa ja lisää heidän sitoutumistaan yritykseen.

Uutiskirjeet tarjoavat mahdollisuuden jakaa arvokasta sisältöä, kuten oppaita, vinkkejä tai asiantuntijahaastatteluja. Tällainen sisältö auttaa rakentamaan luottamusta asiakkaiden keskuudessa ja osoittaa yrityksen asiantuntemusta omalla alallaan.

Uutiskirjeet voivat myös toimia tehokkaana markkinointikanavana. Niiden avulla voidaan mainostaa uusia tuotteita tai palveluita sekä tarjota eksklusiivisia alennuksia tai etuja vain uutiskirjeen tilaajille. Tämä kannustaa asiakkaita pysymään aktiivisina ja sitoutuneina yritykseen.

Lisäksi uutiskirjeet ovat mitattavissa oleva markkinointikanava. Yritys voi seurata avaus- ja klikkausprosentteja sekä muita tilastoja, joiden avulla voidaan arvioida uutiskirjeiden tehokkuutta. Tämä auttaa yritystä parantamaan viestintäänsä ja tarjoamaan entistä parempaa sisältöä asiakkailleen.

Uutiskirjeet ovat siis tehokas työkalu asiakassuhteiden vahvistamiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen. Ne tarjoavat mahdollisuuden personointiin, arvokkaaseen sisällön jakamiseen, markkinointiin ja mittaamiseen. Yrityksen kannattaa hyödyntää uutiskirjeitä osana kokonaisvaltaista markkinointistrategiaan. Jos kiinnostus heräsi ja haluat tietää enemmän, miten voit laajentaa markkinointistrategiaa entisestään, lue tästä artikkeli!

Tulevaisuuden Markkinointi: Hyvä Uutiskirje Tekoälyn Voimin

Tekoäly on vallankumouksellinen voima, joka muuttaa digitaalisen markkinoinnin maisemaa. Yhä useammat yritykset hyödyntävät tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia parantaakseen asiakaskokemusta ja optimoidakseen markkinointitoimenpiteitä. Tässä muuttuvassa ympäristössä uutiskirjeet eivät ole poikkeus. Ne ovat edelleen tehokas väline asiakkaiden sitouttamiseen ja brändin viestinnän vahvistamiseen, ja tekoälyn integroiminen uutiskirjeiden luomiseen ja hallintaan voi parantaa niiden tehokkuutta entisestään.

Hyvän uutiskirjeen luomiseen liittyen tekoälyn käyttö voi olla monipuolista. Ensinnäkin, tekoäly voi auttaa personoimaan uutiskirjeitä entistä tarkemmin vastaanottajien kiinnostusten ja käyttäytymisen perusteella. Analysoimalla dataa tekoäly voi suositella sisältöä, tuotteita tai tarjouksia, jotka todennäköisimmin kiinnostavat kunkin tilaajan kohdalla.

Tekoäly voi auttaa optimoimaan uutiskirjeiden toimitusaikoja ja taajuutta. Se voi tunnistaa parhaat ajankohdat lähettää uutiskirjeitä ottaen huomioon tilaajien käyttäytymisen ja avausasteet, mikä voi lisätä merkittävästi avaus- ja klikkausprosentteja.

Tekoäly voi myös auttaa parantamaan uutiskirjeiden sisältöä ja muotoilua. Se voi ehdottaa tehokkaita otsikoita, kuvia ja kutsuja toimintaan perustuen aiempiin tuloksiin ja trendi analyyseihin.

Kokonaisuudessaan hyvä uutiskirje, joka hyödyntää tekoälyn voimaa, voi tarjota entistä personoidumpaa, relevantimpaa ja vaikuttavampaa viestintää, joka vahvistaa asiakassuhteita ja edistää liiketoiminnan tavoitteita.

Kuitenkin on muistettava inhimillisyys mukana uutiskirjeitä tehdessä. Ainoastaan tekoälyä käyttäen tehdyt uutiskirjeet voivat helposti lukijalle antaa sellaisen kuvan, ettei uutiskirjeeseen olla haluttu panostaa riittävästi. Hyvä uutiskirje on tekoälyllä kirjoitettu, inhimillisesti optimoitu. Jos haluat kuulla enemmän tekoälyn käyttöä digitaalisessa markkinoinnissa, ota rohkeasti yhteyttä!

Digitaalisen markkinoinnin koulutus: Kuinka menestyä verkossa

Digitaalisen markkinoinnin koulutuksessa on monia eri hyötyjä.

Digitaalinen markkinointi on nykypäivän liiketoiminnan keskeinen osa-alue, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa laajemman yleisön ja lisätä sitä kautta myyntiään verkossa. Digitaalisen markkinoinnin koulutus auttaa yrityksiä menestymään verkossa tarjoamalla heille tarvittavat tiedot ja taidot hyödyntää digitaalisia kanavia tehokkaasti.

Verkkomarkkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista siinä, että se tapahtuu pääasiassa internetissä. Tämä tarkoittaa, että yritysten on ymmärrettävä erilaiset digitaaliset kanavat ja niiden toimintaperiaatteet, jotta ne voivat luoda tehokkaita markkinointistrategioita.

Digitaalisen markkinoinnin koulutus voi auttaa yrityksiä oppimaan käyttämään erilaisia verkkomarkkinoinnin työkaluja ja tekniikoita. Näihin kuuluvat muun muassa hakukoneoptimointi (SEO), lue lisää englanniksi täältä. sisältömarkkinointi, sosiaalisen median markkinointi ja sähköpostimarkkinointi. Koulutuksen avulla yritykset oppivat tunnistamaan oikeat kanavat kohderyhmän tavoittamiseen sekä kehittämään strategioita, jotka parantavat näkyvyyttä ja kasvattavat liikennettä verkkosivuillaan.

Digitaalisen koulutukset hyödyt

Digitaalisen markkinoinnin koulutus auttaa myös yrityksiä ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä verkossa. Koulutuksen avulla yritykset oppivat analysoimaan dataa ja saamaan arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaat toimivat verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa. Lue lisää täältä, miten somemainonta toimii. Tämän tiedon perusteella yritykset voivat tehdä parempia päätöksiä markkinointistrategioiden suhteen ja tarjota asiakkailleen entistä parempaa palvelua.

Koulutus voi myös auttaa yrityksiä ymmärtämään digitaalisen mainonnan perusteet. Digitaalinen mainonta tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa laajempi yleisö ja lisätä brändin tunnettuutta verkossa. Koulutuksen avulla yritykset oppivat luomaan tehokkaita mainoskampanjoita eri kanavissa, kuten Google Adsissa, Facebookissa ja Instagramissa. Katso video oppiaksesi lisää Google Adsista täältä.

Digitaalisen markkinoinnin koulutus on erittäin hyödyllinen kaikenlaisille yrityksille, olipa kyseessä pieni paikallinen yritys tai kansainvälinen konserni. Verkkomarkkinointi tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaa nopeasti ja tehokkaasti, kunhan sitä osataan hyödyntää oikein. Koulutuksen avulla yritykset voivat oppia parhaita käytäntöjä ja välttämään yleisimmät virheet digitaalisessa markkinoinnissa.

Voidaan siis todeta, että digitaalisen markkinoinnin koulutus on tärkeä osa nykypäivän liiketoimintaa. Se auttaa yrityksiä menestymään verkossa tarjoamalla heille tarvittavat tiedot ja taidot hyödyntää digitaalisia kanavia tehokkaasti. Koulutuksen avulla yritykset oppivat tunnistamaan oikeat kanavat kohderyhmän tavoittamiseen, ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä verkossa sekä luomaan tehokkaita mainoskampanjoita eri kanavissa. Digitaalisen markkinoinnin koulutus on siten investointi, joka voi auttaa yrityksiä kasvattamaan myyntiään ja menestymään kilpailussa verkkoympäristössä.

Digimarkkinoinnin koulutus verkossa: Parhaat käytännöt 

Digimarkkinointi on nykypäivän liiketoiminnan keskeinen osa-alue, ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Verkkomaailma tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia yrityksille tavoittaa kohdeyleisön ja luoda menestyvä digitaalinen läsnäolo. Digimarkkinoinnin koulutus verkossa on erinomainen tapa oppia uusimpia trendejä ja parhaita käytäntöjä alalla.

Verkkokoulutuksen etuna on sen joustavuus ja helppo saatavuus. Kuka tahansa voi osallistua koulutukseen riippumatta sijainnistaan tai aikataulustaan. Lisäksi verkkokoulutukset ovat usein edullisempia kuin perinteiset luokkahuonekurssit.

Mutta mitkä ovat toimivimmat vinkit digimarkkinoinnin koulutukseen verkossa? Tässä muutamia: 

1. Valitse luotettava kouluttaja: Ennen kuin sitoudut mihinkään verkkokurssiin, varmista että valitsemasi kouluttaja on asiantunteva ja arvostettu alalla. Tutki heidän taustansa, kokemuksensa ja saamansa palautteet aiemmista opiskelijoilta.

2. Suunnittele aikataulusi: Verkkokurssien suuri etu on niiden joustavuus, mutta tämä voi myös olla haaste. Suunnittele aikataulusi etukäteen ja varaa säännöllisesti aikaa koulutuksen suorittamiseen. Pidä kiinni suunnitelmasta ja vältä lykkäämistä.

3. Osallistu aktiivisesti: Verkkokurssien menestyksen avain on aktiivinen osallistuminen. Osallistu keskusteluihin, esitä kysymyksiä ja hyödynnä kurssin tarjoamia harjoituksia ja tehtäviä. Tämä auttaa sinua oppimaan paremmin ja saamaan enemmän irti koulutuksesta. 

4. Hyödynnä käytännön harjoituksia: Digimarkkinoinnin oppiminen vaatii käytännön harjoittelua. Valitse kurssi, joka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia soveltaa oppimaasi käytännössä ja jossa harjoituksia käydään läpi case-esimerkkien kautta.

5. Pidä itsesi ajan tasalla: Digimarkkinoinnin ala kehittyy nopeasti, joten on tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmista trendeistä ja muutoksista alalla. Seuraa alan blogeja, uutisia ja tapahtumia sekä osallistu jatkokoulutukseen säännöllisesti pitääksesi tietosi päivitettyinä.

6. Verkostoidu muiden osallistujien kanssa: Verkkokurssit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua muiden samanhenkisten ammattilaisten kanssa. Osallistu keskusteluihin, luo yhteyksiä ja hyödynnä näitä kontakteja tulevaisuudessa. 

Digimarkkinoinnin koulutus verkossa voi olla erinomainen tapa kehittää taitojaan ja pysyä ajan tasalla alalla tapahtuvissa muutoksissa. Valitse luotettava kouluttaja, suunnittele aikataulusi huolellisesti, osallistu aktiivisesti ja hyödynnä käytännön harjoituksia. Pidä itsesi ajan tasalla uusimmista trendeistä ja verkostoidu muiden osallistujien kanssa. Näiden vinkkien avulla voit saada parhaan mahdollisen hyödyn digimarkkinoinnin koulutuksesta verkossa.

Digitaalinen markkinointi koulutuksessa: Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Digitaalinen markkinointi on tullut välttämättömäksi osaksi nykypäivän liiketoimintaa. Sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa on erityisen tärkeää, sillä se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa suuri yleisö nopeasti ja tehokkaasti. Siksi digitaalisen markkinoinnin koulutus on elintärkeää, jotta yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti.

Sosiaalinen media tarjoaa monia etuja perinteiseen markkinointiin verrattuna. Se on edullista tai jopa ilmaista, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon pk-yrityksille tai organisaatioille, joilla ei ole niin paljon resursseja käytettävissään. Lisäksi sosiaalisessa mediassa voidaan luoda vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja saada arvokasta palautetta tuotteista ja palveluista.

Digitaalisen markkinoinnin tärkeät osa-alueet 

Kuitenkin pelkkä läsnäolo sosiaalisessa mediassa ei riitä – sen hyödyntämiseen tarvitaan strategiaa ja osaamista. Digitaalisen markkinoinnin koulutus auttaa yrityksiä ymmärtämään erilaiset sosiaalisen median kanavat ja niiden toimintaperiaatteet sekä opastaa oikeiden työkalujen käytössä.

Yksi keskeinen asia digitaalisessa markkinoinnissa on sisällön tuottaminen. Koulutuksessa opetetaan, miten luoda kiinnostavaa ja relevanttia sisältöä, joka houkuttelee käyttäjiä ja saa heidät sitoutumaan yrityksen brändiin. Sisällön suunnitteluun kuuluu myös tieto siitä, millaiset viestit toimivat eri sosiaalisen median kanavissa ja miten niitä voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Toinen tärkeä osa digitaalista markkinointia on analytiikka. Koulutuksessa opetetaan, miten seurata ja analysoida sosiaalisen median kampanjoita ja niiden tuloksia. Tämä auttaa yrityksiä ymmärtämään, mikä toimii ja mikä ei, sekä tekemään tarvittavia muutoksia strategioihin reaaliajassa. Lue lisää analyytikasta ja raportoinnista täältä. 

Mitä Digitaalisen markkinoinnin koulutus tarjoaa? 

Digitaalisen markkinoinnin koulutus auttaa myös ymmärtämään mainonnan perusteet sosiaalisessa mediassa. Se opettaa esimerkiksi mainosten kohdentamista oikeille kohderyhmille sekä budjetin hallintaa mainoskampanjoissa.

Lopuksi digitaalisen markkinoinnin koulutus antaa osallistujille mahdollisuuden oppia uusimpia trendejä alalla. Sosiaalinen media kehittyy jatkuvasti, ja uusien ominaisuuksien hyödyntämiseen tarvitaan päivitettyä tietoa ja osaamista. 

Digitaalinen markkinointi koulutuksessa tarjoaa yrityksille mahdollisuuden oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa tehokkaasti. Se auttaa luomaan strategian, tuottamaan kiinnostavaa sisältöä, analysoimaan tuloksia ja pysymään ajan tasalla uusimmista trendeistä. Tämän avulla yritykset voivat saavuttaa parempia tuloksia digitaalisessa markkinoinnissa ja kasvattaa liiketoimintaansa. Ota yhteyttä lisätäksesi tietoa digimarkkinoinnista tästä linkistä!

Markkinoinnin freelanceriksi AIHIO Digital:ille

AIHIO:n kesäpäivät ovat mukava tapa tutustua kolleegoihin.

Oletko harkinnut freelanceriksi ryhtymistä? AIHIO tarjoaa sinulle upean mahdollisuuden liittyä osaavaan joukkoon, jossa voit nauttia monista eduista ja mahdollisuuksista. Tässä blogipostauksessa käymme läpi syitä, miksi kannattaa harkita AIHIO:lla työskentelemistä markkinoinnin freelancerina.

1. Takanasi on ison digitoimiston tiimin tuki

AIHIO on arvostettu digitoimisto, joka tarjoaa monipuolisia markkinointipalveluita asiakkailleen. Vaikka toimisit kevytyrittäjänä tai yrittäjänä, sinulla on silti digitoimiston tuki. Kun liityt AIHIO:lle freelancerina, saat mahdollisuuden olla osa tätä arvostettua organisaatiota. Tämä lisää uskottavuuttasi ja antaa sinulle mahdollisuuden lisätä osaamistasi ja oppia uutta joka päivä . 

Et ole myöskään yksin markkinoinnin haasteiden edessä, vaan saat aina apua. AIHIO:n tiimiin kuuluu 27 asiantuntijaa, jotka ovat valmiita auttamaan sinua, jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä. Koska asiantuntijoita on paljon, osa on erikoistunut tiettyyn aihepiiriin, jolloin saat mahdolliseen kysymykseesi asiantuntevan vastauksen. 

AIHIO:n tiimi viettämässä kesän AIHIO-päiviä.

2. Yrittäjyyden vapaus ja vastuu; päätä kuinka paljon haluat tehdä ja mitä

Freelancerina AIHIO:lla saat itse päättää, kuinka paljon työtä haluat tehdä ja millaisia projekteja otat vastaan. Pyrimme tarjoamaan vain sellaisia töitä joita itse haluat, sekä voit myös kieltäytyä työstä, jos niin haluat. Tämä antaa sinulle joustavuutta ja mahdollisuuden hallita omaa työmääräsi.

Eli vaikka työskenteletkin AIHIO:lla, säilytät silti yrittäjyyden vapauden ja vastuun. AIHIO:n ajatusmalli on, että voit aikatauluttaa omat projektisi ja työsi itsenäisesti ja hoitaa asioita ja työtehtäviä oman aikataulunsa mukaan. Voit myös päättää omista työajoistasi ja projekteistasi. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden hallita omaa uraasi ja elämääsi niin kuin ne sinulle parhaiten sopivat.  Lue lisää aiheesta täältä 

3. Käytössäsi on parhaat työkalut ja prosessit  

AIHIO tarjoaa markkinoinnin freelancereille parhaat ja viimeisimmät mahdolliset työkalut, mitä digimarkkinoinnin toteuttamiseen tarvitaan. Tämä auttaa sinua tekemään työsi nopeammin ja joka tarjoaa sinulle ja asiakkaillesi entistä parempia tuloksia. 

AIHIO on myös kehittänyt digimarkkinointiprosessinsa vuosien varrella huippuunsa. Kun työskentelet AIHIO:lla, pääset hyödyntämään näitä tehokkaita prosesseja, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Parhaiden prosessien avulla  ja niiden vaiheita seuraamalla pystyt tekemään töitä nopeasti joten näin ollen tekeminen tehostuu. 

4. Pääset mukaan hauskoihin AIHIO -päiviin

AIHIO järjestää kolmen kuukauden välein AIHIO -päivät, joissa päästään kuulemaan asiantuntijapuheenvuoroja, mitä on meneillään ja tuloillaan sekä tietenkin viettämään aikaa sekä ryhmäytymään työkavereiden kanssa. Vaikka työskentelemme etänä, tämä on loistava tapa vahvistaa yhteishenkeä. 

5. Et ole ikinä yksin asiakashaasteiden kanssa; olet osa timanttista tiimiä 

AIHIO:n freelancerit muodostavat yhtenäisen ja ammattitaitoisen tiimin. Voit luottaa siihen, että saat tukea ja inspiraatiota tiimiltäsi, ja voit myös jakaa omia tietoja ja taitoja muiden kanssa. Tiimin tausta on todella monipuolinen, joten ikinä ei tarvitse taistella yksin haasteiden kanssa, vaan tiimin tuki on vahvasti läsnä.

Työtehtävät AIHIO:lla ovat erittäin joustavia. Meillä sinun ei tarvitse keskittyä myyntityöhön, vaan voit omistautua asiantuntijatehtävien suorittamiseen. Toki, jos haluat osallistua myyntityöhön, sekin on mahdollista. Me tuomme asiantuntijoillemme erilaisia tehtäviä tulleen tilanteen mukaan ja etsimme sopivan asiantuntijan tehtävää varten, sillä jokaisella meistä on omat vahvuusalueemme. 

AIHIO:n timanttinen tiimi viettämässä pikkujouluja.

6. Keskity vain itse työn tekemiseen

Kun työskentelet AIHIO:lla, voit keskittyä itse työn tekemiseen. Jos et halua tehdä myyntiä, voit keskittyä asiakkuuksiin. Me tuomme asiantuntijoillemme valmiita tapauksia, jotta aikaa ei mene asiakkaiden etsimiseen, vaan pääset keskittymään siihen mitä parhaiten osaat. Näin työ ei puuduta, vaan pääset tekemään sitä, mistä nautit ja missä olet hyvä! 

Mitä toivomme sinulta? 

Mikäli sinulla on vähintään kolmen vuoden kokemus digitaalisen markkinoinnin alalta ja olet erikoistunut johonkin sen osa-alueeseen, kuten Google-mainontaan, somemainontaan, hakukoneoptimointiin tai analytiikkaan, AIHIO tarjoaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden tulla osaksi tiimiämme.

Mikäli olet kiinnostunut liittymään AIHIO:n freelanceriksi, ota meihin yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin yhteistyömahdollisuuksista ja siitä, miten voimme yhdistää markkinointiosaamisesi AIHIO:n asiantuntijoiden joukkoon! Odotamme innolla mahdollisuutta työskennellä kanssasi ja jakaa markkinointialan huippuosaamista! Ota yhteyttä tästä linkistä!