Tekoäly työn tukena: Koulutusyhteistyö BusinessOulun kanssa 

AIHIO teki maaliskuussa 2024 koulutussarjan yhteistyössä BusinessOulun kanssa. Koulutussarja koostui kuudesta webinaarista, jossa käsiteltiin erilaisia tekoälymarkkinoinnin keinoja verkkokauppatoiminnassa.

BusinessOulu on Oulun kaupungin julkinen elinkeinojen kehittämisliikelaitos. BusinessOululla on yrityksiä laidasta laitaan: startup-yrityksistä isoihin kansainvälisiin yrityksiin, mutta pääosin asiakkaina toimivat mikro- ja pk-yritykset. Julkisena toimena tarjotaan asiantuntijapalveluja, pyritään kouluttamaan ja valmentamaan yrityksiä. Koulutukset tapahtuvat yleensä yhteistyökumppaneiden kanssa ja tästä esimerkkinä AIHIO. 

Kuinka yhteistyö AIHIO:n kanssa sai alkunsa?

BusinessOulussa työskentelevä liiketoiminnan asiantuntija Antti Moilanen toteaa, että yhteistyö AIHIO:n kanssa alkoi puhtaasti tarpeesta. Tekoäly on yrityskentässä voimakkaassa nousussa, jonka vuoksi aiheeseen haluttiin tarttua. Antti kertoo, että he kilpailuttivat yrityksiä ja AIHIO nousi esille sisällöltään ja kouluttajien ammattimaisen taustan kautta. Yksi vaikuttava tekijä oli AIHION:n toimitusjohtajan Oskarin entinen opettaja ammattikorkeakoulutusta, joka oli myös sitä mieltä, että otetaan AIHIO testiin. 

“Koulutuksen kohderyhmänä olivat verkkokauppiaat ja Oskarilla itsellä on myös verkkokauppaliiketoimintaa, joten häneltä löytyy konkreettista osaamista sekä ymmärrystä mikä koettiin tietysti tärkeäksi. Oskari ymmärtää miten verkkokauppiaan työ käytännössä toimii, joten hän pystyi tuomaan valmennukseen hyviä keinoja ja toimintatapoja miten verkkokaupat voivat hyödyntää tekoälyä eri tavoin. Uskoin heti, että Oskari pystyy antamaan koulutukseen tuleville konkreettisia käytännön ohjeita ja työkaluja tekoälymarkkinoinnin kanssa toimimiseen. Kun lähdetään rakentamaan valmennusta, on tietysti tavoitteena, että osallistujille jää valmennuksesta oikeasti hyötyä arkeen.” 

Miksi valitsimme AIHIO:n yhteistyökumppaniksemme?

  • AIHIO oli joustava sekä aikataulun että koulutuksen rakenteen suhteen.
  • Asiantuntijuus tekoälymarkkinoinnissa oli tärkeä valintakriteeri.
  • Kaiken kaikkiaan AIHIO tarjosi kokonaisuuden, joka sopi tarpeisiimme.

“Valitsimme AIHIO:n yhteistyökumppaniksemme, koska pystyimme rakentamaan koulutus sarjan kokonaisuuden sellaisella aikataululla kuin halusimme. Asiantuntijuuden osoittaminen oli merkittävä valintakriteeri.”

Palaute koulutuksen jälkeen

Koulutuksen jälkeen saatu konkreettinen palaute on ollut positiivista! Koulutuksessa oppimaa ollaan viety arkeen eli on opittu käyttämään uusia alustoja sekä työkaluja. Koulutukseen osallistuneet kertovat oppineensa hakukoneoptimoinnista lisää ja ennen kaikkea SEO:n merkitys on opittu ymmärtämään paremmin. Useat verkkokauppiaat totesivat, että vaikka ovat jo vuosia toimineet verkkokaupan-alalla niin monella yrittäjällä on ollut ongelmia hakukoneoptimoinnin kanssa. Ensimmäisessä koulutusosiossa käytiin läpi hakukoneoptimointi hyvin pelkistetysti ja tiivistetysti jolloin jokainen sai hyvän kokonaiskuvan aiheesta, myös tämä koettiin toimivaksi.

Haasteena koulutuksissa on aina henkilöiden eri lähtökohdat sekä tieto- ja taitotasot, koska mukana voi olla vasta-alkajia ja edistyneempiä osaajia. Antti toteaa, että on tärkeää huomioida kaikki osallistujat ja se onnistui tämän koulutuksen osalta hyvin. Workshop ratkaisi ongelman, se oli tällä kertaa kaikkien tarpeisiin sopiva.

Yhteistyön jatkuminen

Antin mukaan voidaan miettiä jo seuraavia steppejä, koska valmennus onnistui hyvin. Valmennukset toivat uusia ideoita ja näkökulmia, joita voidaan syventää jatkossa, mahdollisesti keksimme AIHIO:n kanssa uuden aiheen, jota käsitellään toisella kertaa. Lopuksi Antti toteaa, että yhteistyö lähtee onnistumisen kautta ja pikkuhiljaa sitä syvennetään, tästä olemme Antin kanssa täysin samaa mieltä ja yhteistyötä on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa monin eri projektein.

Valmiina tekemään markkinoinnistasi älykkäämpää? Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi tekoälypohjaisen markkinoinnin avulla!