Category Archives: Referenssit

ESLA:n & AIHIO:n yhteistyö; erittäin sujuvaa yhteistyötä ja vaikuttavaa kasvua verkkokaupassa

Esla

 

ESLA eli E.S. Lahtinen on 1928 perustettu kotimainen yritys, joka tunnetaan parhaiten ESLA:n potkukelkoista. Myöhemmin valikoimaan on tullut pyörällisiä tuotteita ja seniori-tuotteita. ESLA:lla on myös teollisuuskäyttöön soveltuvia potkulautoja ja terveydenhoidossa niitä käytetään myös pitkillä käytävillä. Lisäksi E. S. Lahtinen on on metalliteollisuuden sopimusvamistaja. Yrityksen erikoisosaaminen on alumiinin ja teräksen jatkojalostus.

Yhteistyö alkoi tekemisen meiningillä

AIHIO:n tutustuminen tapahtui eräässä yritystapahtumassa, jolloin AIHIO vaikutti helposti lähestyttävältä ja AIHIO:lla oli sopiva tekemisen meininki.
“Yksi tärkeä vahvuus AIHIO:lla oli myös se, että AIHIO:laiset käyttävät ymmärrettävää kieltä ja sanastoa ja heiltä voi aina kysyä, jos jokin asia jää askarruttamaan.” kertoo Sari Hirvelä, joka vastaa Esla tuotteiden myynnistä.

Yhteistyöhön lähdettiin pikkuhiljaa sosiaalisen median mainostamisen kautta. aiemmin se on ollut lähinnä postauksia, mutta nyt AIHIO:n kanssa mainostamista on lähdetty lähestymään kohdennetusti ja oikeiden työkalujen ja business puolen kautta.

”Alussa tutustuimme toisiimme ja toimintatapoihimme. Yhteistyö AIHIO:n kanssa oli alussa pätkittäistä, sillä vuoden vaihteeseen asti oli sopimus edellisen kumppanin kanssa ja vuodenvaihde on kaikista hankalin aika vaihtaa kumppania, sillä sen kiireisin aika sesongissa, jolloin myynnin tulisi tapahtua. AIHIO kuitenkin tarttui hienosti asiaan ja hommia aloitettiin saman tien tekemään. Tietenkään asiat eivät tapahdu sormia napsauttamalla, vaan asiat vievät oman aikansa” kertoo Hirvelä
AIHIO auttaa konkreettisiin tuloksiin

“AIHIO:n vahvuus on myös se, että annetaan konkreettisia esimerkkejä, joilla voidaan parantaa esimerkiksi näkyvyyttä.”

ESLA on saanut AIHIO:n avulla myös tehokkuutta analysoinnin parantamiseen ja datan määrän hyödyntämiseen, esimerkiksi nyt on mahdollista nähdä selkeämmin, minkä kautta asiakkaat löytävät verkkokaupan ja miten toimintaa pystyy parhaiten kehittämään.

Asioita, joita ESLA:n kanssa on toteutettu:

 • hakukoneoptimointia
 • verkkokaupan kehittämistä
 • sosiaalisen median mainontaa
 • Googlen hakusanamainontaa
 • analytiikan kehitystä eri kanavissa

Hakukoneoptimoinnin avulla verkkokaupan kasvua

Yhteistyö AIHIO:n kanssa alkoi vuodenvaihteen jälkeen vielä laajemmin, kun aloitettiin tekemään hakukoneoptimointia sekä keskityttiin myös verkkokaupan kehittämiseen, jonka avulla verkkokauppamyynti on kasvanut.

Kuukausipalaverissa käydään läpi miten edellinen kuukausi on mennyt ja mietitty erilaisia ajankohtaisia kampanjoita, joihin mietitään erikseen erilaiset asiakasryhmät ynnä muut huomioon otettavat asiat. Palavereissa myös sovitaan panostettavat asiat ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä, kuten suunnitelmat hakukoneoptimoinnista.

AIHIO:n vahvuudet mahdollistavat mittavan kasvun

“Pieni yritys kun olemme, on ollut hienoa, kun ollut joku, joka vastaa markkinoinnista. Olemme ymmärtäneet sen, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse ja palveluita voi ulkoistaa, sillä verkkokaupan näkyvyyden saaminen ym. mihin on keskitytty pidemmän aikaa, eivät tuottaneet haluttua tulosta mm. kommunikaatio-ongelmien takia aikaisemmissa yhteistyöissä.”

“On mahtavaa, kun AIHIO:lla on oman alansa asiantuntijoita eli jokaisen osa-alueen parhaat asiantuntijat; joku tietää Googlesta, joku Metan maailmasta ja toinen taas SEO-puolesta. On myös ollut mukavaa että kaikki ovat olleet palaverissa samaan aikaan, että ei ole tarvinnut pitää montaa eri palaveria.”

AIHIO:n vahvuudet ESLA:n kanssa tehdyssä yhteistyössä

 • AIHIO:laisten osaaminen ja tietotaito
 • hyvä ja sujuva vuorovaikutus
 • palavereiden sujuvuus
 • näkyvyyden parantuminen
 • verkkokaupan kasvu

  

ESLA:n verkkokaupan myynti on kasvanut viimevuoteen verrattuna, vaikka maailman tilanne on ollut haastava taloudellisesti. “Olemme saaneet todella hyviä vinkkejä, mitä kautta kaupat tulevat”

  

ESLAN ja AIHIO:n yhteistyön seuraavat askeleet

Yhteistyö AIHIO:n ja ESLA:n kanssa on kuitenkin sujunut hyvin ja asioita on käyty läpi, esimerkiksi kaupankäyntiä ja seuraavia askelia tulevaisuuteen.

AIHIO:n vahvuuksiksi mainitaan myös vuorovaikutus ja nopea reagointi asioihin, joka on yksi syy siihen, että yhteistyötä jatketaan; “Asiantuntijat toimivat nopeasti ja ottavat yhteyttä nopealla aikataululla. Heillä on myös hyviä ideoita tulevaisuutta ajatellen ja edellä mainittua osaamista.” Yhteistyötä jatketaan myös tulevaisuudessa ja seuraavana on luvassa verkkokaupan laajennus EU:n alueelle.

Tekoäly työn tukena: Koulutusyhteistyö BusinessOulun kanssa 

business Oulu

AIHIO teki maaliskuussa 2024 koulutussarjan yhteistyössä BusinessOulun kanssa. Koulutussarja koostui kuudesta webinaarista, jossa käsiteltiin erilaisia tekoälymarkkinoinnin keinoja verkkokauppatoiminnassa.

BusinessOulu on Oulun kaupungin julkinen elinkeinojen kehittämisliikelaitos. BusinessOululla on yrityksiä laidasta laitaan: startup-yrityksistä isoihin kansainvälisiin yrityksiin, mutta pääosin asiakkaina toimivat mikro- ja pk-yritykset. Julkisena toimena tarjotaan asiantuntijapalveluja, pyritään kouluttamaan ja valmentamaan yrityksiä. Koulutukset tapahtuvat yleensä yhteistyökumppaneiden kanssa ja tästä esimerkkinä AIHIO. 

Kuinka yhteistyö AIHIO:n kanssa sai alkunsa?

BusinessOulussa työskentelevä liiketoiminnan asiantuntija Antti Moilanen toteaa, että yhteistyö AIHIO:n kanssa alkoi puhtaasti tarpeesta. Tekoäly on yrityskentässä voimakkaassa nousussa, jonka vuoksi aiheeseen haluttiin tarttua. Antti kertoo, että he kilpailuttivat yrityksiä ja AIHIO nousi esille sisällöltään ja kouluttajien ammattimaisen taustan kautta. Yksi vaikuttava tekijä oli AIHION:n toimitusjohtajan Oskarin entinen opettaja ammattikorkeakoulutusta, joka oli myös sitä mieltä, että otetaan AIHIO testiin. 

“Koulutuksen kohderyhmänä olivat verkkokauppiaat ja Oskarilla itsellä on myös verkkokauppaliiketoimintaa, joten häneltä löytyy konkreettista osaamista sekä ymmärrystä mikä koettiin tietysti tärkeäksi. Oskari ymmärtää miten verkkokauppiaan työ käytännössä toimii, joten hän pystyi tuomaan valmennukseen hyviä keinoja ja toimintatapoja miten verkkokaupat voivat hyödyntää tekoälyä eri tavoin. Uskoin heti, että Oskari pystyy antamaan koulutukseen tuleville konkreettisia käytännön ohjeita ja työkaluja tekoälymarkkinoinnin kanssa toimimiseen. Kun lähdetään rakentamaan valmennusta, on tietysti tavoitteena, että osallistujille jää valmennuksesta oikeasti hyötyä arkeen.” 

Miksi valitsimme AIHIO:n yhteistyökumppaniksemme?

 • AIHIO oli joustava sekä aikataulun että koulutuksen rakenteen suhteen.
 • Asiantuntijuus tekoälymarkkinoinnissa oli tärkeä valintakriteeri.
 • Kaiken kaikkiaan AIHIO tarjosi kokonaisuuden, joka sopi tarpeisiimme.

“Valitsimme AIHIO:n yhteistyökumppaniksemme, koska pystyimme rakentamaan koulutus sarjan kokonaisuuden sellaisella aikataululla kuin halusimme. Asiantuntijuuden osoittaminen oli merkittävä valintakriteeri.”

Palaute koulutuksen jälkeen

Koulutuksen jälkeen saatu konkreettinen palaute on ollut positiivista! Koulutuksessa oppimaa ollaan viety arkeen eli on opittu käyttämään uusia alustoja sekä työkaluja. Koulutukseen osallistuneet kertovat oppineensa hakukoneoptimoinnista lisää ja ennen kaikkea SEO:n merkitys on opittu ymmärtämään paremmin. Useat verkkokauppiaat totesivat, että vaikka ovat jo vuosia toimineet verkkokaupan-alalla niin monella yrittäjällä on ollut ongelmia hakukoneoptimoinnin kanssa. Ensimmäisessä koulutusosiossa käytiin läpi hakukoneoptimointi hyvin pelkistetysti ja tiivistetysti jolloin jokainen sai hyvän kokonaiskuvan aiheesta, myös tämä koettiin toimivaksi.

Haasteena koulutuksissa on aina henkilöiden eri lähtökohdat sekä tieto- ja taitotasot, koska mukana voi olla vasta-alkajia ja edistyneempiä osaajia. Antti toteaa, että on tärkeää huomioida kaikki osallistujat ja se onnistui tämän koulutuksen osalta hyvin. Workshop ratkaisi ongelman, se oli tällä kertaa kaikkien tarpeisiin sopiva.

Yhteistyön jatkuminen

Antin mukaan voidaan miettiä jo seuraavia steppejä, koska valmennus onnistui hyvin. Valmennukset toivat uusia ideoita ja näkökulmia, joita voidaan syventää jatkossa, mahdollisesti keksimme AIHIO:n kanssa uuden aiheen, jota käsitellään toisella kertaa. Lopuksi Antti toteaa, että yhteistyö lähtee onnistumisen kautta ja pikkuhiljaa sitä syvennetään, tästä olemme Antin kanssa täysin samaa mieltä ja yhteistyötä on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa monin eri projektein.

Valmiina tekemään markkinoinnistasi älykkäämpää? Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi tekoälypohjaisen markkinoinnin avulla!

Hamata saa mitattavaa kasvua AIHIO:n tekoälypohjaisilla markkinointiratkaisuilla

Hamata logo
Hamata logo vihreä

Veli-Matti ja Kristiina Tala ovat jo 10 vuoden ajan pyörittäneet perheyritystä Hamata Oy. Hamata Oy on monialayritys (konglomeraatti), eli liiketoiminta kattaa useita eri sektoreita aputoiminimien kautta.

Yrityksen pääliiketoimintaan kuuluu hyvinvointipalveluiden tarjoaminen itsenäisenä Herbalife-tuotteiden jälleenmyyjänä. Herbalife-tuotteiden monipuolisuus mahdollistaa laajan käyttökohteen aina liikunnasta kauneudenhoitoon ja terveelliseen ruokavalioon. Hamata toimii siis aktiivisen elämäntavan ja hyvinvoinnin edistäjänä.

“Tämän yhteistyön perusta AIHIO:n kanssa on verkkokaupan merkitys tärkeänä jakelukanavana tuotteille. Yhteistyömme on vielä suhteellisen uutta, ja sen tavoitteena on kaksi pääasiaa tälle tilikaudelle: kasvattaa verkkokaupan liikevaihtoa, joka tapahtuu tarjoamalla helppo, luotettava ja turvallinen kanava asiakkaille ostaa Herbalife-tuotteita Hamatan verkkokaupasta. Toisena tavoitteena on tarjota työkalut kohti terveellisempää elämää: mm. henkilökohtainen hyvinvointiarvio, ryhmäliikunnat ja ravinto-oppaat vahvistavat Herbalifen tarjoamia tuotteita ja auttavat asiakkaita saavuttamaan heidän tavoitteensa.”

Herbalifen liiketoimintamalli perustuu tuotteiden vähittäismyyntiin, missä henkilökohtaiset suositukset ovat avainasemassa uusien asiakkaiden hankkimisessa..

Orgaanisen näkyvyyden kehittyminen

Yhteistyön alusta orgaanisten kävijöiden määrä verkkosivuilla on noussut mukavasti.

“Yhteistyö alkoi viime syksynä tutustuttuamme AIHIO:n asiantuntijaan Mikkoon ja sitä kautta tuli puheeksi, että verkkokauppamme ei saa ansaitsemaansa näkyvyyttä. Siitä alkoi yhteistyö AIHIO:n asiantuntijoiden Mikon ja Villen kanssa. Toiveemme tällä hetkellä on, että AIHIO Digital:sta tulee pitkäaikainen kumppani meille. On tärkeää ymmärtää liiketoiminnan konsepti, sillä Herbalife asettaa tiukat vaatimukset liiketoiminnan läpinäkyvyydestä ja sääntöjen noudattamisesta. Tämä vaikuttaa yrityksen käytännön toimiin, kuten verkkokaupan päivityksiin ja markkinointiin, sillä tuotteisiin liittyy tietynlaisia säädöksiä, mitä saa sanoa ja mitä ei, ettei synny väärinkäsityksiä.”

AIHIO:n asiantuntijat pyrkivät luomaan asiakasta puhuttelevia markkinointitekstejä, jotka kannustavat helposti yhteydenottoon. Hamatan viestinnässä korostuu vahvasti inhimillisyys ja yhteisöllisyys, joka näkyy jokaisessa huolellisesti muotoillussa lauseessa. Asiantuntijoiden luodessa tekstiä, käydään vuoropuhelua Hamatan kanssa, jotta varmistetaan, että lopputulos on juuri sellainen kuin Hamata toivoo. AIHIO:n asiantuntijat eivät vain esitä valmiita ratkaisuja, vaan kuuntelevat asiakkaan toiveita ja tarpeita. Tekstissä huomioidaan esimerkiksi hakukoneiden toiminnan ja some-maailman merkitys, jotta sanavalinnat ja sisältö tukevat asiakkaan tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti. Tarvitsetko apua hakukoneoptimoinnin kanssa? Lue lisää täältä!

“Yhteistyö AIHIO:n ja Hamatan välillä on saumaton ja miellyttävä”

Hamata yritys

AIHIO:n ja Hamatan väliseen sopimukseen kuuluu mm. hakukoneoptimointia, sosiaalisen median (Facebook & Instagram) maksetun mainonnan muokkausta, sosiaalisen median orgaanisia postauksia sekä uutiskirjeiden hallinnointia. Yhteistyö on sujuvaa ja esimerkiksi sosiaalisen median postausten osalta on kehittynyt toimiva prosessi: postausten aiheet suunnitellaan yhdessä, Hamata kuvaa materiaalit postauksia varten ja he jakavat kuvat ja videot driveen. AIHIO:n asiantuntija Mikko valitsee parhaat palat materiaaleista, editoi kuvat ja videot ja lähettää koevedoksen Hamatalle kommentoitavaksi. Kommenttikierroksen jälkeen postaus on valmiina julkaistavaksi ja julkaisuajankohdat valitaan tarkasti datan perusteella.

Uutiskirjeiden puolella lähetetään Hamatan asiakkaille tietoa tuotteista ja niiden käyttötavoista, jaetaan vinkkejä terveellisen elämän tueksi ja kerrotaan ajankohtaisista tarjouksista.

Yhteistyö AIHIO:n kanssa koetaan helppona ja miellyttävänä, sillä he tukevat asiakastaan parhaansa mukaan. Ammattitaito ja sitoutuneisuus asiakkaan tavoitteisiin näkyy aktiivisessa lähestymistavassa ehdotuksiin ja vaihtoehtoihin, jotka tukevat asiakkaan päämäärää. Yhdessä asiakkaan kanssa keskustellen päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Yhteistyö AIHIO:n kanssa on saumaton ja miellyttävä kokemus: AIHIO:n aina valmiina oleva asiakastuki ja syvä ammattitaito digitaaliseen kaupankäyntiin heijastuvat kyvyssä ehdottaa proaktiivisesti parannuksia ja vaihtoehtoja, jotka ovat linjassa asiakkaan tavoitteiden kanssa. Tämä yhteistyön syvyys johtaa parhaimpaan mahdolliseen tulokseen, rakennettuna yhteisymmärrykseen ja tavoitteiden saavuttamiseen yhdessä. Ota yhteyttä ja anna AIHIO:n auttaa sinunkin yrityksen yrityksesi kasvuun!

“Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme AIHIO:n kanssa, vaikka yhteistyötä on takana vasta suhteellisen lyhyt aika. Halutun muutoksen läpivienti verkkokaupassa oli juuri se syy, miksi otin yhteyttä AIHIO:n Mikkoon. AIHIO:n avulla olemme vihdoin saamassa aikaan muutosta. Heidän ymmärryksensä ja omistautuneisuutensa ovat avainasemassa tässä prosessissa.”

“Myymämme tuotteet ovat laadukkaita ja asiakkaamme ovat tyytyväisiä, mutta ne on saatava näkyvämmiksi verkkokaupassa. Haluamamme muutoksen läpivienti on nyt käynnissä, ja se tapahtuu AIHIO:n ja Hamatan yhteistyössä. Uskon vahvasti, että jatkuvalla panostuksella ja liiketoiminnan kehittämisellä näemme nousua myös tulevaisuudessa.”

Haluatko kuulla millaisia tuloksia AIHIO voisi teidän liiketoiminnassa tehdä? Tilaa tästä ilmainen avainsanatutkimus, niin kerromme millä termeillä löydytte tällä hetkellä ja miten tuodaan teidät Googlen kärkeen!

Energiaportti on saanut huimaa orgaanisen näkyvyyden kasvua AIHIO:n avulla

energiaportti on kasvava yritys
energiaportti on kasvava yritys

Yhteistyön alkaminen ja odotukset sille

Energiaportti on eteläpohjalainen yritys, joka tarjoaa laadukkaita ja luotettavia energia- ja lämmitysratkaisuja yrityksille ja kotitalouksille. Päätuotteisiin kuuluvat muun muassa aurinkosähköjärjestelmät, maalämpökaivot ja maalämpöjärjestelmät. Lisäksi palveluihin kuuluvat vesikaivojen poraukset. 

Yhteistyö AIHIO:n kanssa alkoi vajaa vuosi sitten, kun AIHIO:n Jari O otti yhteyttä. “AIHIO:n Jari Ojala oli asiantunteva ja löysimme melko nopeasti ratkaisun tarpeisiini. Lisäksi minua kiinnosti tietenkin tekoäly-pohjainen konsepti, sillä se tuo jotakin uutta,  homma ei ole aina sitä perinteistä. Uudet konseptit ovat usein todella kiinnostavia ja niitä lähtee mielellään kokeilemaan. Yhteistyön aloittamiseen vaikuttivat myös kilpailukykyinen hinta ja osaavat asiantuntijat.” Kertoo yrityksen perustaja Aleksi Karhu. 

Odotukset yhteistyölle olivat konkreettiset tulokset esimerkiksi näkyvyydelle Googlessa. Niitä on tullut ja tällä hetkellä yritys on helpompi löytää verkossa. “Olen ollut tyytyväinen siihen, mitä on tehty.” Jos haluat saavuttaa oman sivustoasi paremman sijoituksen hakutuloksissa, tilaa ilmainen avainsanatutkimus tästä

AIHIO:n vahvuudet vakuuttivat

Valintaan yhteistyöstä vaikuttivat myös AIHIO:n vahvuudet ja ominaisuudet. “AIHIO:lla oli konkreettiset tavoitteet ja keinot lähteä toteuttamaan niitä, etelä- pohjalaisella periksiantamattomuudella. Vahvuus AIHIO:lla on myös se, että se on edelläkävijä tekoälyn hyödyntämisessä digitaalisessa markkinoinnissa. Lisäksi tietenkin valintaan vaikutti se, että AIHIO Digital on paikallinen kasvava yritys ja mielelläni teen yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.” Lue lisää tekoälypohjaisesta markkinoinnista täältä. 

Kävijöiden määrä verkkosivuilla on noussut nollatasosta hyvinkin nopeasti yli sadan kävijän kuukausitasolle.

Esimerkki tulosten edistymisestä on se, että asiakkaat ovat löytäneet Energiaportin paremmin Googlesta. Tavoitteena oli päästä päästä ensimmäiselle sivulle ensimmäisen 3kk aikana ja siinä onnistuttiin. “Aikaisemmin emme olleet löydettävissä Googlen hakutuloksissa mutta pikkuhiljaa sijoituksemme nousi ja olemme tällä hetkellä Googlen kärkisijoilla.  Jos sinäkin haluat tuloksia, tutustu lisää täältä.

“AIHIO:n kanssa informaation kulku sekä suunnittelu ja toteutus on ollut erittäin toimivaa. Asiakkaan tarpeet otetaan hyvin huomioon, esimerkiksi Jarin kanssa juuri pidimme palaveria tulevista suunnitelmista. Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhön ja asiat menevät loistavasti, kun jatketaan samalla tavalla.“ 

Karhun viimeiset terveiset muille yrittäjille ovat rohkaisevia: Kaikki vaan mukaan tekoälyyn tukemaan digitaaliseen markkinointiin. Haluatko kuulla lisää tekoälypohjaisesta markkinoinnista? Ota yhteyttä.

Tekoälyä hyödyntävää digimarkkinointia Tilitoimisto Mukavan kasvun tukena

Tilitoimisto Mukava on vuonna 2020 perustettu tilitoimistopalveluita tarjoava yritys, joka on vuoden 2022 joulukuusta lähtien luottanut AIHIO:on digimarkkinointinsa kehittämisessä. 

Digimarkkinointi oli jäänyt vähemmälle huomiolle yrityksessä. Vaikka sosiaalisen median sisältöä ja muuta mainontaa oli tehty jonkin verran aikaisemman yhteistyökumppanin kanssa, ei hakukoneoptimointia oltu tehty laisinkaan.

”Google-puolen näkyvyys oli ihan lapsen kengissä. Nettisivut totta kai olivat, mutta eihän siinä kukaan sen kummempaa työtä tehnyt sen eteen, että ne nousisivat Googlessa”, taustoittaa Tilitoimisto Mukavan toimitusjohtaja Kristiina Peltola yrityksen tilannetta ennen yhteistyön alkua AIHIO:n kanssa.

Tilitoimisto Mukavalla oli kuitenkin tiedostettu digimarkkinoinnin tärkeys, mutta oman

osaamisalueen ja kiinnostuksen suuntautuessa toisaalle, päätettiin toiminto ostaa palveluna. AIHIO:n mukaan tulon myötä digimarkkinointi on käännetty nopeasti tuloksekkaaksi ja yhteistyö on myös laajentunut.

Tekoälypohjaisen hakukonenäkyvyyden parantamisella tuloksia

Tilitoimisto Mukavan näkyvyyttä lähdettiin kohentamaan parantamalla yrityksen

hakukonenäkyvyyttä hakukoneoptimoinnin ja -mainonnan keinoin. Tavoitteena oli nostaa

näkyvyyttä paikallisesti Seinäjoella ja lähialueilla, mutta myös parantaa näkyvyyttä laajemmin. Yhteistyötä siis laajennetaan edelleen esimerkiksi uusien markkinointikampanjoiden myötä. AIHIO toteuttaa Tilitoimisto Mukavan verkkosivuille esimerkiksi ”Onko sinulla sopiva tilitoimisto?”-kyselyn. Verkkosivuille on myös luotu chat, jossa on tiettyinä aikoina Tilitoimisto Mukavan työntekijä vastaamassa yhteydenottoihin. 

”Tuloksia on tullut. Tämähän on vähän sellaista, että ostat palvelun mutta et oikeastaan näe sitä muuten kuin hakemalla selaimesta ”tilitoimisto Seinäjoki” ja katsomalla, monentenako Tilitoimisto Mukava on. Sehän on oikeasti noussut ensimmäiselle sivulle, kun se oli hädin tuskin kolmannella sivulla ennen yhteistyön alkua, eli tulos on konkreettisesti näkyvissä”, Peltola kertoo.

Tuloksia on siis saatu aikaan jo lyhyessä ajassa. Yrityksen tarpeet on otettu huomioon ja AIHIO:lla on onnistuttu tekemään juuri asiakkaalle sopivia ratkaisuja nostaen Tilitoimisto Mukavan näkyvyyttä Google-haun tuloksissa roimasti. Hakukoneoptimoinnilla Tilitoimisto Mukavan sijoitus Google-haussa esimerkiksi termeillä ”tilitoimisto Seinäjoki” ja ”tilitoimisto Vaasa” on saatu nostettua jopa ensimmäiselle sivulle pari sivua taempaa. Tämä on lisännyt yrityksen näkyvyyttä selvästi, mikä puolestaan tuo uusia asiakkaita. Peltola kuvaileekin lisääntyneen näkyvyyden vaikutuksia seuraavasti:

”Kun sijoitus nousee Google-haussa todella korkealle, uskon, että se näkyy yhteydenottojen määrässä, koska meille tulee niitä aika hyvin nettisivujenkin kautta.”

Peltola uskoo digimarkkinoinnin tukevan Tilitoimisto Mukavan brändin rakentamista nimensä mukaiseksi mukavaksi kokonaisvaltaisia tilitoimistopalveluita tarjoavaksi asiakaslähtöiseksi tilitoimistoksi ja luottaa AIHIO:n apuun sen toteutuksessa.

”Digimarkkinointi voi auttaa brändikuvan luomisessa paljonkin, koska kaikki menee nykyään netin kautta ja mitä laajemmin meidät löydetään, niin sen varmemmin jäämme ihmisille mieleen ja kun he tarvitsevat palvelua, heidän on helppo ohjautua meille”, hän toteaa.

Luottamus pohjana menestyksekkäälle yhteistyölle

Abstraktin ja ehkä jopa hieman vaikeasti ymmärrettävien aiheiden, kuten hakukoneoptimoinnin tai tekoälyn parissa työskenneltäessä on tärkeää, että kommunikaatio toimii, koska se auttaa myös luottamuksen syntymisessä. Palavereja onkin pidetty yhdessä lähes kuukausittain ja yhteistyö AIHIO:n kanssa on ollut sujuvaa.

“Yhteistyö toimii Oskarin kanssa. Ei tarvitse vääntää rautalangasta, mitä tarkoitan. Kun sanon jotain sinne päin, hän saa kiinni siitä asiasta mitä tarkoitan. Me olemme ostaneet palvelun ja luotan siihen, että se toimii”, Peltola kertoo lopuksi.

Kristiina Peltola, toimitusjohtaja

BAUHAUS

Vahva hakukonekumppanuus

Toimimme Bauhaussin orgaanisen näkyvyyden kumppanina erityisesti sisällöntuotannon osalta. Keskitymme aina liiketoiminnallisesti oleellisiin termeihin, joita kasvatamme hakukoneoptimoinnin keinoin. Orgaanisen näkyvyyden kehittämisen avulla saamme Bauhaussille mitattavia tuloksia, jotka vievät liiketoimintaa eteenpäin.